Jak úspěšně pěstovat Paulovnii

Hladina podzemní vody: více než 1,5 m. Jakákoliv dobře prodyšná zemina, nesnáší zamokřené a trvale podmáčené místa. PH půdy 5-8,9. Při zavlažování hlavně v prvním roce se sazenice odvděčí lepším růstem a daleko lepším kořenovým systémem. V našich podmínkách je limitující nadmořská výška kolem 450 m.n.m. Hlavně z důvodu jarních a podzimních mrazíků. Dochází k poškozování vyrašených paulovnií a v případě časných podzimních mrazíků jsou stromy nedostatečně vyzrálé ve dřevě.  Roční úhrn srážek 400-800 mm. Jakmile sazenice překoná výšku přes jeden metr- hlavně první rok je citlivost na množství srážek minimální, vystačí s tím co je v dané lokalitě a dobře prosperuje. Paulovnie sázíme na osluněné stanoviště, nesnáší stín a větrné stanoviště z důvodu velikosti listů. Paulownie  v prvním roce, také dobře reagovali na mulčování okolí rostli buď slámou nebo travním odpadem.

Dobře se na zahradách vyjímá jako soliterní rostlina, která je okrasná svými nádhernými listy a hlavně v období května ještě před plným olistěním květy, které jsou nepřehlédnutelné.  Paulovnii ocení také včely. První tři roky se neustále prodlužuje kmen, v našich podmínkách o cca 3 m za rok. Druhým rokem se začíná v horním úseku větvit a postupně narůstá koruna a zároveň dochází k zesilování kmene. V případě výsadby na štěpku je spon 0,8x1m popřípadě 1x1m. Při založení na dřevo je doporučený spon výsadby 4×4 m i více. V prvním roce po výsadbě se osvědčilo hnojení NPK, lepší nárůst kořenů a celé rostliny.

Rozmnožování nejlépe kořenovými řízky – (stejné vlastnosti jako matečná rostlina), daleko lepší a rychlejší růst a celková vyrovnanost jednotlivých rostlin. Kořenové řízky nařezané na délku kolem 10cm se z obou stran namočí do stimulátoru růstu a pokryjí vrstvou propustné zeminy o síle zhruba dva cm. Jakmile z kořene vyroste výhon někdy i více výhonů začínají se tvořit kořeny. Ve fázi zakořeňování se jeví nejlépe teplota kolem 25°C, ideálně od spodu kořenáčů. Narašené kořenové řízky se dají rovnou zasadit na trvalé stanoviště pod podmínkou udržení okolí v bezplevelném stavu a dostatkem vláhy. Při zasazení na trvalé stanoviště je potřeba také rostliny postupně zvyknout na přímé slunce jinak dojde k úžehu a ztrátě vysazených sazenic. Nejlépe vysazovat před deštěm a pokud je více dní pod mrakem. Po prvotním šoku z  přesazení a  zakořenění  již dochází k masivnímu růstu rostlin- tzv: rostou před očima.

Při výsevu ze semene je nejprve dobré udělat test klíčivosti. Čerstvé a dlouho neskladované semena mají klíčivost kolem 85%. Podmínka spodní teplo a 100% vlhkost. Semena vyséváme na propařený  substrát, na povrch půdy- nezakrývat zeminou – potřebují světlo a klíčení je velmi rychlé. Poté je potřeba rostliny rozsázet do samostatných kořenáčů nebo nejlépe sázet rovnou do sadbovačů 1x1xcm samostatně, získáte minimálně jedem měsíc k dobru. Přesazení nemají obzvláště rády a zastavují růst na týden po přesazení. Semenáče jsou citlivá na sluneční světlo a při přechodu ze skleníku na pěstební plochu je potřeba postupně zvyšovat úroveň dopadajícího slunečního záření a postupně i snižovat vlhkost vzduchu. Přesazení ze skleníku ven na přímé slunce bez aklimatizace znamená zničení nadzemní části rostliny a postupné podrůstání z kořenového systému. Ztráta jednoho roku při špatné výsadbě!!!

Samovolné klíčení u semen ze stromů, které rostou v našich podmínkách není  možné, neboť na klíčení a celkové vzcházení potřebují semena teplotu přes 25°C a vysokou relativní vlhkost vzduchu. U pokusných výsevů přímo do půdy byla klíčivost těchto semen 0%.  U výsadeb je potřeba také dávat pozor na použití jakýchkoliv herbicidů. Vnímavost paulovnií je vysoká a většinou to končí úhynem rostlin.  Likvidace porostu za použití totálních herbicidů přinesla 100% úspěšnost a k životu se neprobudila žádná pokusná sazenice i při minimálním ředění pod doporučenou dávku.