Množení Paulovnií pomocí kořenových řízků

Vegetativní množení

Při tomto způsobu množení rostlin, zejména dělením a řízkováním, je zajištěna 100% shodnost vypěstované rostliny s mateční rostlinou. Takovéto rostliny lze bez obav použít do plošných výsadeb, kdy záleží na jednotných vlastnostech, stejné velikosti.

Osobně se mi osvědčilo nejlépe množení pomocí kořenových řízků. Tyto získáme po vyjmutí matečné rostliny z půdy a rozstříháním kořenů matečné rostliny na kořenové řízky potřebné velikosti. Oproti rostlinám které jsou množeny generativně (semeny) nedochází k nerovnoměrnému růstu a také celkový vývoj celé rostliny je zhruba o rok v předstihu.
Kořenové řízky z obou stran na řezu namočíme do stimulátoru růstu a zasadíme vodorovně do substrátu složené se stejných dílů zahradní zeminy, rašeliny a písku. Kořenové řízky položíme vodorovně do substrátu a zasypeme zhruba 1cm zeminy. V počátečním stádiu než dojde k zakořenění je dobré udržovat vyšší teplotu kolem 20°C, ze spodu substrátu nejlépe ve skleníku. Kořenové řízky začínají rašit a vyhánět výhony zhruba od 14 dní do 2 měsíců (odrůdy Kirl).
Nejprve začínají dost razantně růst výhony a poté začne celý kořenový řízek zakořeňovat. K dokonalému prokořenění substrátu dojde zhruba dom měsíce od vyrašení prvního výhonu. To je také nejvhodnější doba k přesazení Paulovnie na konečné stanoviště. Tento úkon má ještě další omezení a to, že sazenice byla zvyklá ze skleníku na vyšší vlhkost a měně světla, takže je potřeba sazenice, postupně zvyknout na pobyt venku a na přímém slunci, postupným otužováním, nejlépe zasadit pokud je zhruba dva dny pod mrakem a rostlina se plně přizpůsobí novému stanovišti.